Otázky z psychologie dálkové studium

Obecná psychologie:

 1. Co je to psychologie? Co je to psychika? Jaké psychologické disciplíny znáte?
 2. Vědomí, pozornost, vnímání a představy
 3. Myšlení a řeč, jaká je souvislost komunikace a rozvoje řeči, myšlení a inteligence?
 4. Paměť, emoce
 5. Vůle, charakter
 6. Psychologie osobnosti:

 7. Pojem osobnosti, dynamika a struktura
 8. Temperament, typy temperamentu
 9. Příklady typologií osobnosti
 10. Psychologie vývojová:

 11. Periody duševního vývoje
 12. Hlavní znaky vývoje v prenatálním období, novorozeneckém a kojeneckém období
 13. Období batolecí, předškolní věk
 14. Mladší a starší školní věk
 15. Pubescence
 16. Dospělost mladší, střední, starší, stáří
 17. Psychologie pedagogická:

 18. Druhy učení
 19. Školní zralost
 20. Výukové a výchovné problémy
 21. Pedagogicko-psychologické poradenství
 22. Sociální psychologie:

 23. Role, status a pozice ve skupině
 24. Socializace a sebepojetí
 25. Co myslíme pojmem komunikace? (rozlište komunikaci a interakci, strukturu komunikace)
 26. Jaké formy komunikace rozlišujeme?
 27. Co je to transakční analýza?
 28. Co je to asertivita? Jaké techniky používá?
 29. Jaké znáte poruchy komunikace? Jak se tyto poruchy odstraňují?
 30. Psychopatologie:

 31. Normalita, syndrom, symptom, příčiny a průběh psychických onemocnění
 32. Neurózy
 33. Psychózy
 34. Poruchy osobnosti a chování
 35. Mentální retardace
 36. Psychické poruchy vyvolané psychoaktivními látkami
 37. Psychoterapie:

 38. Pojem psychoterapie, obecné zásady
 39. Prostředky a cíle psychoterapie
 40. Psychoterapeutické směry hlubinné
 41. Psychoterapeutický směr behaviorální
 42. Humanistická psychoterapie