Seznam doporučené literatury pro Jabok

 

Obecně k psychologii:

Victor J. Drapela: Přehled teorií osobnosti (Portál)

Karel Balcar: Úvod do studia psychologie

Milan Nakonečný: Lexikon psychologie (Vodnář, Praha, 1995)

kolektiv autorů: Přehled psychologie (Portál)

Elisabeth Kübler-Rossová: Rozhovory s umírajícími (Signum Unitatis, 1992)

Stanislav Kratochvíl: Základy psychoterapie (Psychoterapie)

Jean Piaget: Vývojová psychologie

Josef Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie (Grada 2002)

Joseph De Vito: Základy mezilidské komunikace (Grada)

Ján Praško: Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti (Grada)

Ján Praško, Hana Prašková: Proti stresu krok za krokem (Grada)

M. Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese (Portál)

Ke komunikaci:

John Adair: Vytváření efektivních týmů (Management Press)

Alfred Bierach: Poznej člověka na první pohled (nakl. Alternativa 1995)

Erich Berne: Jak si lidé hrají (různá vydání)

Pier Casse: Jednání začíná za hodinu (Management Press 1994)

Roger Fischer, William Ury, Bruce Patton: Dohoda jistá (Management Press 1994)

David Gruber: Řečnické triky

Joanna Gutmannová:Cvičebnice asertivity

Jaro Křivohlavý: Povídej, naslouchám

Jaro Křivohlavý: Já a ty, O zdravých vztazích mezi lidmi

Jaro Křivohlavý: Tajemství úspěšného jednání

Jaro Křivohlavý: Konflikty mezi lidmi (Portál)

David Lax, James Sebenius: Manažer jako vyjednavač (Grada 1995)

David Lewis: Tajná řeč těla (Victoria Publishing)

Štefan Medzihorský: Asertivita (nakl. Elfa)

Erhard Thiel: Řeč lidkého těla - prozradí víc než tisíc slov (Plasma Service Blava 1993)

Jiří Toman: Jak dobře mluvit (nakl. Svoboda 1974)

William Ury: Jak překonat nesouhlas aneb Jak vyjednávat s lidmi, s nimiž vyjednávat nelze

Vlastimil Vávra: Mluvíme beze slov (Panorama 1990)

Stanislav Termann: Umění přesvědčit a vyjednat (Grada)

Barbara Schott: Vyjednávání (Grada)

A. Edmueller, T. Wilhelm: Manipulační techniky, aneb Jak rozpoznat manipulaci a jak se bránit (Grada)

Pro rozšíření témat:

Frederick Rodgers a kolektiv: Léčba drogových závislostí (Grada 2002)

B. Baštecká, P. Goldmann: Základy klinické psychologie (Portál)

CH. Cungi: Jak zvládat stres (Portál)

Gilles Azzopardi: Kniha psychotestů I a II (Portál)

K.E.Allen, L.R.Marotz: Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let (Portál)

Viktor Frankl: Vůle ke smyslu, Psychoterapie pro laiky, Co v mých knihách není (Cesta)

Erich Fromm: cokoli (Mít či být, Umění milovat, Člověk a psychoanalýza....)

Daniel Goleman: Emoční inteligence

Denise D. Cumminsová: Záhady experimentální psychologie (Portál 1998)