Co je nového

::5.10.2003::
= Přidány
materiály do prvního ročníku - Psychologie


::3.10.2003::

= Přidány
materiály do druhého ročníku - Nový Zákon


::1.10.2003::

= Přidány
materiály do druhého ročníku - Nový Zákon

::1.6.2003::

= Přidány otázky z psychologie a seznam literatury k psychologii


::28.1.2003::
= Přidány odkazy a jeden prográmek
k předmětu Úvod do biblistiky
do prvního ročníku


::19.1.2003::
= Přidány odkazy k předmětu Úvod do biblistiky do prvního ročníku


::8.1.2003::
= Přidány biblické mapy a odkaz
do prvního ročníku


::13.11.2002::
= Přidány materiály do prvního ročníku
- Fromm a Chardin

::6.11.2002::
= Přidány materiály do prvního ročníku
- sociologie, úvodu do biblistiky
a pedagogiky (díky Petře Potměšilové)

::26.10.2002::
= Přidány materiály do prvního ročníku

::4.10.2002::

=
knížku Mgr.Dočkala "Člověk a svět" si můžete stáhnout na stránce JABOKu nebo z této stránky tam, kde jsou materiály prvního ročníku.

= v knihovně ETF v Černé ulici 9 se dá půjčit hodně užitečných knížek. Takže pokud jste tam ještě nebyli, neváhejte!

::18.9.2002::
= Přidáno diskusní fórum, které je tu pro Vaše vzkazy, prosby, nabídky a další věci. Pište!
=
Přidány materiály do prvního ročníku

::17.9.2002::
Tak především jsou tu nové stránky dálkařů Jaboku. Po domluvě s Petrou Potměšilovou jsme se dohodli, že je budeme dělat spolu a že by se tu mohli objevovat i další materiály
z ostatních ročníků pro současné i budoucí studenty jako ulehčení při hledání různých zdrojů, kterých je stále nedostatek a někomu se v jejich shánění jen těžko orientuje.
Takže bude-li někdo mít zájem zveřejnit svoje studijní zápisky, materiály, práce, zdroje, nápady, kde co sehnat a samozřejmě i další věci, které souvisejí jakýmkoliv způsobem s JABOKem, může se ozvat na kontaktní e-mail uvedený nahoře.


Informace o škole
Ředitel školy:
Mgr. Michael Martinek
Zástupce ředitele:
Ing.Mgr. Jan Doekal, CSc.
Zřizovatel Jaboku:
Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, provinciál Mgr Jan Komárek; tel. 83029111 (sekretariát), sdbprov@sdb.cz


Upozornění

Učební plán blahoslavenství

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a takto je učil:

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes.
Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší...
Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti...
Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce...
Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni...
Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.

Pak Šimon Petr řekl:
"Máme si dělat poznámky?"
a Ondřej řekl:
"A to se máme učit nazpaměť?"
a Jakub řekl:
"Bude se z toho psát písemka?"
a Filip se přidal:
"Co z toho můžeme zapomenout?"
Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich.
a Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem?"
a Jidáš to uzavřel:
"Kdy už zas půjdeme dál?"

Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.

A Ježíš zaplakal...

vtip ze stránky Kdo je Ježíš?JABOK - Vyšší sociálně pedagogická
a teologická škola
Salmovská 8,120 00 Praha 2
Tel. 224919498, 224920425
Fax 296216505
Telefon na kolej: 224990153
e-mail: jabok@jabok.cuni.cz
http://www.jabok.cuni.cz

Další zajímavé odkazy

Knihovny

Knihovna Jabok
tel. 224 990 157
e-mail: knihovna@jabok.cuni.cz
http://www.jabok.cuni.cz/knihovna
Veškeré aktuální
informace o Knihovně Jabok
je možno najít na uvedené
internetové adrese

Otevírací doba
Pondělí 14.00 - 17.00
Úterý 14.00 - 17.30
Středa 14.00 - 17.00
Čtvrtek 14.00 - 17.00

Z důvodů prázdnin Jaboku
je knihovna zavřená
v následujících termínech:
Podzimní prázdniny:
27. - 31. října 2003
Státní svátek:
17. listopadu 2003
Vánoční prázdniny:
22. prosince 2003 - 2. ledna 2004
Velikonoční prázdniny:
7. - 13. dubna 2004
Letní prázdniny:
25. června - 5. září 2004

Provoz knihovny v období letních prázdnin bude upřesněn v červnu 2004.

Další knihovny:
Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1,
www.mlp.cz

Centrální katolická knihovna
Thakurova 3,160 00 Praha 6,
tel. 220181320, www.ckk.cz

Knihovna ETF UK
Černá 9, 115 55 Praha l, tel. 221988601 www.etf.cuni.cz/~library/

Knihovna Husitské
teologické fakulty UK
Pacovská 350, 140 21 Praha 4 - Krč ,
tel. 241409769 I. 25,
www.htf.cuni.cz/knihovna

Knihovna Židovského muzea
U staré Skorý l, 3, 110 00 Praha l,
221711516, www.jewishmuseum.cz

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích
(Společné zařízeni Centra pro otázky životního prostředí UK, Filozofické fakulty UK, Fakulty humanitních studií UK a Fakulty sociálních věd UK )
U kříže 8, 158 10 Praha 5 .
Jinonice, tel. 2510 80 255,
http://knihovna.jinonice.cuni.cz/

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5, 116 36 Praha l,
tel. 224491296,
http://www.cuni.cz/cuni/ukn